Sempre disponibles

Paseo Cristóbal Colón, 26
41001 Sevilla

Poseu-vos en contacte amb
nosaltres  »

Enquestes de satisfacció

En el marc de la política de qualitat d’Helvetia, certificada per la norma ISO 9001 de qualitat, i amb l’únic afany de poder millorar el servei que prestem, sol.licitem que contestis unes breus preguntes sobre el nivell de satisfacció amb relació al servei prestat últimament amb relació a:

Garantim l’anonimat dels qüestionaris, i que tenen l’objectiu de facilitar informació el més completa possible sobre el nivell del servei que prestem als nostres assegurats.


© Helvetia Seguros

Prop teu